skup katalizatorów skup katalizatorów skup katalizatorów skup katalizatorów skup katalizatorów skup katalizatorów skup katalizatorów

Skup katalizatorów

EKOmetal

1) Co kupujemy,

a) ceramiczne katalizatory samochodowe,b) katalizatory stalowe,
Katalizatory stalowe są skupowane i ważone w całości , razem z obudowami. Należy je pozbawić jedynie rur dolotowych.Na zdjęciu przedstawiono przygotowane do sprzedaży katalizatory stalowe.

 
c) filtry cząstek stałych,
2)  Zasady zakupu,

Klasyfikacja materiału,

      Katalizatory mają w swej obudowie blok ceramiczny (monolit). Monolit zawiera w sobie metale szlachetne takie jak: platyna, pallad, rod. Ze względu na rodzaj zawieranego metalu dzieli się go w zasadzie na dwa główne gatunki: platynowy (bardziej wartościowy) i palladowy (mniej wartościowy). Zdarzają się odstępstwa od tej reguły i istnieją katalizatory palladowe o wartości większej niż platynowe, ale posiadają one zwykle w sobie bardzo dużą ilość tego metalu. Katalizatory mieszane palladowo-platynowe występują rzadziej. Rod w zasadzie jest obecny w większości katalizatorów, ale materiały wysoko platynowe czasami go nie zawierają.
      Istnieje możliwość wstępnego posortowania surowca na dwa rodzaje: palladowy i platynowy. Niestety nie można ocenić wartości katalizatora przy sortowaniu wstępnym ponieważ metale są rozmieszczone na bloku monolitu bardzo nierównomiernie. Jedynie całkowite zmielenie pozwala określić prawdziwą wartość katalizatora.

Obróbka i skup monolitu ceramicznego,

      Katalizatory ceramiczne można dostarczać do naszej firmy w obudowach lub bez obudowy, w proszku i kawałkach. Możemy przerabiać i analizować pojedyncze sztuki jak i większe ilości katalizatorów, liczone w dziesiątki sztuk.
      Wszystkie katalizatory ceramiczne w obudowach są rozcinane i opróżniane na miejscu przez naszych pracowników. Wartościowy jest tylko sam wsad. Wyciągnięty monolit ceramiczny jest pozbawiany otuliny i innych zanieczyszczeń.
      Ceramika jest dokładnie ważona i następnie mielona na proszek w rozdrabniarkach. Rozdrobnienie jednego katalizatora trwa 1-2 minuty, a większej ilości (np. 20-30 sztuk) trwa 10-15 minut. Następnie materiał jest mieszany w mieszalnikach. Proces mieszania w zależności od ilości monolitu trwa od 2 do 20 minut. Po dokładnym wymieszaniu uzyskiwana jest jednorodna mieszanka, która jest gotowa do analizy. Następuje pobranie próbek, które będą podlegały analizie pod względem zawartości metali szlachetnych.

Analiza i wycena,

      Sproszkowany wsad jest poddawany analizie chemicznej w której mierzony jest poziom zawartości matali szlachetnych. Wartości surowca jest określana przez trzy metale: platynę, rod i pallad. Jeśli dany metal wystąpi to jego zawartość ma wpływ na cenę materiału. Przy wycenie są uwzględniane aktualne giełdowe kursy metali LME i notowania walut.
      Sprzedający jest obecny przy przerobie i analizie materiału. Istnieje możliwość śledzenia wskazań pomiarowych na bieżąco. Zapewniamy rzetelną i uczciwą obsługę. Klient mający jakiekolwiek zastrzeżenia co do wyceny ma możliwość rezygnacji ze sprzedaży.
      Kupujemy katalizatory od firm i osób prywatnych (przy sprzedaży wymagane jest okazanie dowodu osobistego). Przy większych dostawach zalecamy wcześniejszy kontakt telefoniczny.

3) Czego nie kupujemy,

Nie prowadzimy skupu następujących przedmiotów:
- katalizatorów z autobusów i ciężarówek,
-  monolitu z filtrów cząstek stałych bez pokrycia metalicznego. 
 
Wymienione przedmioty nie zawierają metali szlachetnych.